Zprostředkování a spolupráce na vyhodnocení biologických hodnocení (podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.) a hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

DAPHNE ČR zpracovává odborné části v rámci biologických hodnocení (podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.) a hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.). Za tímto účelem spolupracujeme s akreditovanými osobami, které využívají našich služeb.

Co nabízíme

  • profesionální a odpovědný přístup
  • specialisty se širokým záběrem, výbornými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi
  • zprostředkování kontaktu s autorizovanými osobami
  • poradenství při úpravách projektů před jejich hodnocením

Přednostně se zaměřujeme na

  • vlivy na ekosystémy vodních toků (malé vodní elektrárny, příčné stupně, apod.)
  • vlivy těžebních činností