Mgr. Záboj Hrázský

vegetační ekologie, botanika, GIS
projektový manager

Co mám na starosti

Projekty zaměřené na terénní výzkum či monitoring vegetace a další výzkumné projekty. Mým nejnovějším koníčkem je rozvoj podpory šetrného hospodaření v krajině včetně péče o vybrané lokality. Baví mě vše kolem informačních technologií, což v rámci DAPHNE ČR znamená práci s GIS a správou databází.

Studium:

Studuji na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v doktorském oboru Botanika. Ve své magisterské diplomové práci jsem se zabýval modelováním potenciálního rozšíření javoru jasanolistého (Acer negundo) na území ČR. Před studiem na BF JU jsem absolvoval roční studium na VOŠ Elektrotechnické v Pardubicích, obor Výpočetní technika.

Praxe:

V letech 2001-2004 jsem se podílel na mapování biotopů v rámci přípravy soustavy Natura 2000 (Královéhradecko, Pardubicko, Hrubý Jeseník, Českobudějovicko, Vysočina). V létě 2003 jsem se jako jeden z organizátorů podílel pod hlavičkou BF JU na projektu Fytocenologické monitorování na území pěti pilotních CHKO programu SAPARD, zakládajícím projektem. V zimě 2004/2005 jsem se účastnil 2,5 měsíční výpravy do Cameroonu, kde jsem se zabýval vegetačním mapováním, popisem vegetace pro ornitology a realizací ekologických experimentů. V letech 2005 a 2006 jsem byl zaměstnancem Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR.

Projekty

Zemědělství