Aktualizace vrstvy mapování biotopů: Orlické hory, Skutečsko, Blanský les, Železné hory, Prachaticko, Českobudějovicko

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu: