Botanická inventarizace pro KRNAP

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
V roce 2007 se účastníme podrobné botanické inventarizace v KRNAPu. Ke zpracování nám byli přiděleny 3 čtverce v okolí Špindlerova Mlýna na svazích od Hromovky po sjezdový areál ve Svatém Petru. Práce zahrnuje inventarizaci na úrovni čtverců, vymapování botanicky významných lokalit (výskyty ohrožených a invazních druhů a druhově bohatá stanoviště) a podrobná inventarizace druhově bohatých stanovišť.Práce zahrnuje inventarizaci ve 4 ročních aspektech: (jarní, raně letní, pozdně letní a podzimní).