Filmárum

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Filmárum vzniklo jako reakce na mezinárodní filmový festival Ekofilm 2004. Projekt představuje promítání pro veřejnost o přírodě a lidech s širokou a pestrou škálou témat - od cestopisů přes zajímavé dokumenty až po animované filmy s tématikou ochrany přírody; s významem lokálním i globálním.

Promítání probíhá během semestru jednou za 14 dní v pondělní večer, na BF JCU v posluchárně s kapacitou 100 míst. Trvá obvykle cca 2 hodiny a promítají se, v závislosti na jejich délce, 1 - 4 filmy za večer. Vybraná promítání bývají doplněna přednáškou a besedou s odborníky na dané téma, kteří teoretickou část doplní svými zkušenostmi a názory. Vstup je zdarma.

Propagace promítání je uskutečňována pomocí ručně dotvářených plakátů na školách, ve městě a v okolí fakulty, článků v novinách a anoncích v kulturních přehledech, v rozhlasu, na internetových zpravodajských serverech a především také díky vlastním aktualizovaným webovým stránkám projektu. Návštěvníky dovede až do promítací místnosti řada směrovek a poutačů.

Během promítání se eviduje návštěvnost, obecenstvo je požádáno o návrh dalších témat a jiných možností zlepšení celkové kvality. Představení je moderované - student BF JCU představí filmy, v případě potřeby upřesní překlady nebo okomentuje detaily z filmu, případně představí přednášejícího.

V roce 2006 byl projekt podpořen grantem Jihočeského kraje v rámci grantového programu EVVO. Promítání na jaře 2006 doplnila výtvarná a fotografická soutěž. Přes 80 autorů se nechalo inspirovat pravidelným promítáním filmů o přírodě a lidech a přihlásilo celkem 230 děl, z nichž 125 bylo věnováno Městské charitě v Českých Budějovicích. Část děl půjde koncem listopadu 2006 do dobročinné aukce, část se použije na výzdobu prostor charity a jiných spolupracujících organizací.