Luční společenstva - indikátory nutrientů v povodí

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
Zvýšením informovanosti (informační materiály, internetové stránky) o vlivu zvýšené hladiny nutrientů na ekosytémy v povodí a o stavu lučních porostů projekt motivuje zemědělce i zaměstnance státní správy k maximálnímu využívání a podporování agrotechnických postupů neutrálních k výši hladiny nutrientů v krajině.

Projekt je realizován za finanční podpory UNDP/GEF Danube Regional Project, prostřednitvím grantového programu, který administruje Regionální environmentální centrum pro Střední a Východní Evropu.
"This project is being implemented with the financial support of the UNDP/GEF Danube Regional Project, through a grant programme managed by the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe."

.

Výstupy projektu

Publikace