Monitoring aluviálních typů biotopů v ČR

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Vytvářeli jsme metodiku pro monitoring biotopů říčních niv a pořídili základní sady dat ze tří vybraných nivních lokalit v ČR. Monitoring hodnotí složení vegetace v závislosti na hladině spodní vody a jejích vlastnostech.

Můžete si prohlédnout závěrečnou zprávu (PDF, 373 kB).