Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Projekt byl orientován do pěti povodí, která hostí nejvýznamnější populace perlorodky říční v ČR. Jedná se o povodí Teplé Vltavy (zejména samotný tok mezi Soumarským mostem a soutokem se Studenou Vltavou), Blanice (vedle horního toku Blanice je významná zejména populace ve Zlatém potoce), Malše (v hraničním úseku ČR/Rakousko), Jankovského potoka (významný je přítok Kladinský potok) a Rokytnice (populace je soustředěná zejména v Lužním potoce).

 

Díky výsledkům projektu bude možné postupné nastavení podmínek pro život stabilních autochtonních populací pstruha obecného, které umožní přirozený vývoj glochidií perlorodky říční. Uvedené návrhy jsou využitelné v rámci dalších etap záchranného programu pro perlorodku říční. Doporučujeme postupovat podle jejich priority

Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) byl finančně podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska.