Odborná účast v projektu „Implementace a podpora environmentálního acquis zaměřeného na ochranu přírody“ – fáze II

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

V Rumunsku se J. Dušek v letech 2008-2009 podílel na implementaci evropských směrnic zaměřených na ochranu přírody. Hlavním úkolem bylo možné nastavení principů monitoringu evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť.