Organizace informačního semináře o programu LIFE+

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu: