Posouzení stížnosti na zhoršování evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na řece Vltava

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu: