Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Projekt revitalizace Krušnohorských rašelinišť vychází z potřeby obnovy původních stanovišť, která jsou cenná přírodní místa mající nezastupitelný význam jako zásobárny vody i jako biotopy řady ohrožených a vzácných organismů.

Projekt navazuje na předchozí aktivity revitalizací jiných organizací, které probíhají již řadu rašelinišť v Krušných horách

Realizaci projektu zajišťuje Daphne ČR - Institut aplikované ekologie ve spolupráci s Občanským sdružením Ametyst, které se za finanční podpory generálního partnera projektu NET4GAS, s. r. o., připravují revitalizaci tří krušnohorských rašelinišť Cínovecký hřbet, U jezera a Velké tetřeví tokaniště.

Revitalizace rašelinišť probíhá zrušením funkce odvodňovacích systémů, což je relativně jednoduché opatření, jehož účinnost byla ověřena na řadě lokalit v Krušných horách. Jedná se o různé typy přehrážek výšky od 20 centimetrů do 2 metrů, které jsou v dostatečném počtu instalovány do odvodňovacích kanálů. Postupem času dochází k zaplavení širšího okolí přehrážky a zazemnění celého kanálu.

Předpokládá se, že realizací projektu vznikne krajinářsky, biologicky i vodohospodářsky cenné území plné života. Zkušenosti z realizace projektu budou předávány další zájemcům a doufejme, že podnítí zájem o lokality tohoto typu u široké veřejnosti.

Projekt je realizován v letech 2009 - 2012, generálním partnerem projektu je NET4GAS, s. r. o. (dříve RWE Transgas Net, s.r.o.).

Více informací o generálním partneru projektu na www.net4gas.cz