Technical and Scientific Support Actions in relation to the implementation of the 92/43 “Habitats” and 79/409 “Birds” Directives.

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
V rámci spolupráce s mateřskou organizací na Slovensku se Daphne ČR účastní prací v rámci konsorcia Natura 2000 Group, které pro Evropskou komisi plní roli odborných konzultantů. Konkrétně se pracuje na výběru druhů pro evropské záchranné programy a na zpracování prvního příkladu, na zhodnocení příspěvku Natury 2000 ke stavu z hlediska ochrany chráněných přírodních fenoménů a na posuzování stížností, které byly Evropské komisy podány na nedodržování práva plynoucího z evropských směrnic na ochranu přírody.