Věda přispívá k EVVO (pro střední školy)

 • Trvání projektu:
 • Charakter projektu:
Nabízíme tři různé aktivity, které zahrnují specializované přednášky, terénní exkurze a odborné víkendy. Projekt běží za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR do konce roku 2007 a aktivity jsou určeny pro střední školy celé České republiky. Školám zdarma nabízíme tyto přednášky:
 • Tradiční a moderní metody ochrany přírody
 • Běžní ptáci ČR
 • Savci ČR
 • Obojživelníci a plazi ČR
 • Ryby ČR
 • Bezobratlí ČR
 • Rostliny ČR
 • Kulturní rostliny
 • Ekologie vody
 • Zemědělství v krajině
 • Ekologie obnovy
 • Skládky a čističky
 • Geneticky modifikované organismy
 • Invazní rostliny
 • Vznik života a důkazy evoluce
Školám nabízíme také terénní exkurze v těchto oborech:
 • Hydrobiologie
 • Ornitologie
 • Botanika
 • Entomologie
A proběhnou dva odborné víkendy, na který se vedle učitelů mohou přihlásit i studenti:
 • Botanický víkend
 • Laboratoní víkend ( Hrátky s bílou biologií).
Další podrobnosti o aktivitách a jejich pokračování i v roce 2008 naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.