Voda pro život

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

 

A je to tady! Výsledky si můžete prohlédnout zde.
Blahopřejeme
Lepařovu gymnáziu v Jičíně,
Gymnáziu Milevsko,
Gymnáziu Chomutov,
SOŠEP Veselí nad Lužnicí
a Gymnáziu a obchodní akademii Chodov!!!
Získali jste každý 15 000 pro své projekty!

U každého projektu je uvedené bodové hodnocení přiřazené jednotlivými posuzovateli. Týmy, které pro své projekty získaly podporu, dostanou od poroty také připomínky k jejich realizaci.

 

 


Změna - bude uděleno celkem 5 cen po 15 000!!!

Do soutěže se přihlásilo celkem 20 škol z celé republiky. Spektrum nápadů je široké, proto jsme se rozhodli, že rozšíříme počet odměněných týmů na 5. Takže hodně štěstí při sepisování projektů, nezapomeňte, že dead line je 15. 3.!

Voda v naší krajině dává život rostlinám, zvířatům i nám, lidem. Voda se vypařuje a zvlhčuje vzduch. Voda teče v řekách, kde se prohánějí ryby. Sytí půdu a studně, ze kterých pijeme. Vyvěrá na povrch v pramenech, zadržuje se v jezerech a rybnících a nakonec se vrací moři. Bude to tak vždy? Jak dnes vypadají potoky a řeky, kam zmizely prameny, najdeme ještě někde čistou vodu? Mají vodní živočichové a rostliny šanci u vody přežít? Zajímáme se o vodu v naší krajině, záleží nám na ní, nebo je to věc někoho jiného, někoho, kdo se postará…

Proto jsme za podpory společnosti Coca cola připravili celostátní projekt pro týmy středoškolských studentů:

Voda pro život


Do soutěže se mohou přihlásit až 10-tičlenné týmy, které připraví projekt zaměřený na konkrétní zlepšení vodního prostředí krajiny v okolí školy či bydlišť studentů. Projekty pak budou hodnoceny odborníky z řad ekologů a pedagogů a zástupců Coca Coly. 10 nejlepších získá výraznou publicitu zajišťovanou Nadací Coca Coly, 3 nejlepší získají 15 000 Kč, díky kterým může být projekt uskutečněn.

Co Vás čeká:

- přijít s nápadem vycházejícím z vlastních zkušeností, ze znalosti Vašeho okolí; můžete se poradit s orgány ochrany přírody, například s místní organizací Agentury ochrany přírody a krajiny, nebo odborem ochrany přírody na obci či kraji, případně s místní neziskovou organizací

- přizvat další spolužáky do projektového týmu, promyslet společně různé úhly pohledu

- sepsat projektový návrh

- poslat ho do soutěže

- vyhrát

- projekt realizovat

Výhoda pro školy: náklady na projekt nemusí být vyúčtovány ani dokladovány!

 

 

Důležitá data:

 

Přihlášení projektových týmů prodlouženo do 10.1.2013 - formulář naleznete zde

Odevzdání projektových návrhů: do 15.3.2013 !

 

Projektový návrh vypracujte zde

 

Pozvánku si můžete stáhnout zde.

Pravidla si můžete stáhnout zde.

Příklady jiných projektů a aktivit k Vaší inspiraci naleznete zde.

Projekt podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Výstupy projektu