Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
Ochrana přírody je veřejným zájmem a celospolečenskou odpovědností. Vzdělávání veřejnosti je ale v tomto oboru věnováno málo pozornosti. Proto se v rámci projektu vytvoří informační a vzdělávací platforma, kde bude veřejnost moci získat odborně podložené informace o fungování přírody a krajiny, a to formou e-learningových kurzů, on-line seminářů, obsáhlé databáze vědeckých informací a příkladů dobré a špatné praxe. Garanci správnosti údajů převezmou přední čeští vědci a profesionální ochranáři. Prohloubí se schopnost veřejnosti kriticky hodnotit informace o ochraně přírody, čímž bude méně náchylná k manipulaci veřejného mínění. Hospodařícím subjektům informace pomohou předcházet konfliktům a zvýší jejich konkurenceschopnost.