Zdravá jihočeská krajina - Vzdělávání o trvale udržitelném využívání přírody a krajiny jako součást konkurenceschopnosti klíčových profesních skupin

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Celkovým cílem projektu je zajistit v Jihočeském kraji větší konkurenceschopnost profesních skupin s klíčovým vlivem na využívání krajiny, a to prostřednictvím jejich vzdělávání v tomto tématu.


Toho bude dosaženo skrze vytvoření variabilní nabídky pěti vzdělávacích modulů, které pokryjí všechny významné fenomény vlivu hospodaření v krajině (zemědělská krajina, lesy, vodní toky, ostatní intenzivně využívaná místa). Významnou součástí vzdělávacích modulů je škála inovativních názorných pomůcek zajišťujících též interaktivitu vzdělávání.


Projekt je zaměřen na klíčové profesní skupiny ovlivňující významně využívání krajiny - uživatele pozemků (zemědělci, lesníci aj.), představitele státní správy i místních samospráv. Vzhledem ke stále většímu významu problematiky trvale udržitelného využívání krajiny přispěje projekt ke větší konkurenceschopnosti těchto cílových skupin.