Herbicidy v ochraně přírody

Studie pro zadavatele AOPK ČR - smlouva PPK 08/09/10. Zadavatel souhlasí se zveřejněním.

Hrázský, Z., Konvalinková, P. & Haupt, V.: Literární rešerše nejvhodnějších herbicidů k potlačení invazních rostlin z hlediska jejich účinnosti, dopadů na životní prostředí a finanční náročnosti. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, Žumberk, 2010, 89 str. [studie, depon in AOPK ČR]

PDF ke stažení [4,5 MB]