Horník J., Hrázský Z.. 2009: Polopřirozená travní společenstva jako významná refugia chráněných a ohrožených druhů rostlin ...

Horník J., Hrázský Z.. 2009: Polopřirozená travní společenstva jako významná refugia chráněných a ohrožených druhů rostlin – situace ve vybraných modelových územích okresu Chrudim, Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv.16