Hrázský & Zemanová, 2007: Sledování dopadů AEO na krajinu

Hrázský, Z. & Zemanová, M., 2007. Sledování dopadů AEO na krajinu, Ochrana přírody, 4, 10-11