Organizace jednodenního informačního semináře o programu LIFE+

Evropská komise ve spolupráci se Stella Consulting, MWH, MŽP a DAPHNE ČR pořádá informační seminář pro program LIFE+. Cílem semináře je informovat potenciální žadatele o programu LIFE+ pro rok 2009, včetně požadavků k předložení žádosti.

Seminář se uskutečnil 2. června 2009 v budově MŽP.

Další informace o programu lze nalézt na webové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm