Spolupráce s hospodáři a projekty v OP - seminář pro pracovníky státní OP 4. 2. 2010 v Oucmanicích

4. 2. 2010 proběhl v Oucmanicích seminář, kde byly představeny formy spolupráce s hospodáři a příklady realizací projektů v ochraně přírody a krajiny. Své postupy a modely představily dvě zahraniční organizace: FWAG a CERI. Semináře se zůčastnilo 26 posluchačů, 6 přednášejících a několik hostů.

K dispozici jsou prezentace jednotlivých přednášejících:

01__Lyth__Spoluprace zemedelcu s poradci pro setrne hospodareni.pdf [2,1 MB]

02__Philips__Kampan_pro_podporu setrneho hospodareni.pdf [0,6 MB]

03__FWAG__Shrnuti.pdf [0,7 MB]

04__Drazil__Obnova_luk_a_mokradi_na_priklade lokality_Olsavice.pdf [2,6 MB]

05__Galvanek__Ochrana_a_obnova_cennych_biotopu_NP_Pieniny.pdf [0,6 MB]

06__Drazil__LIFE+_NP_Slovenský_raj__obnova_biotopu_etc.pdf [2,3 MB]

07__Drazil&Galvanek__Obnova_a_vyuzivani_slatinnych_luk_NPR_Belianske_luky.pdf [1,8 MB]

08__Strelec__Kdo je DAPHNE.pdf [0,7 MB]

09__Hrazsky__Co dela DAPHNE pro zemedelce.pdf [0,7 MB]