Analýzy aplikovatelnosti tuzemských a evropských právních předpisů

DAPHNE ČR se podílí na analýzách aplikovatelnosti tuzemských a evropských právních předpisů. Zejména se zaměřujeme na legislativu ochrany přírody, v ČR na zákon č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) a zákon č. 254/2001 (o vodách). V evropském kontextu potom na směrnice 79/409/EHS (směrnice o ptácích), 92/43/EHS (směrnice o stanovištích) a 2000/60/EC (rámcová směrnice o vodách).

Co nabízíme

  • profesionální a odpovědný přístup
  • specialisty výbornými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi
  • poradenství a konzultace
  • analýzy právních předpisů (vč. rozsudků Evropského soudního dvora) a jejich výklad v souvislostech

Přednostně se zaměřujeme na

  • ochranu druhů a významných území
  • implementaci evropského práva do české legislativy